10.00
Freskový sál – kurzovné 130 Kč

Workshop s Jordjentou

Pohybový workshop pod vedením norských performerek. 10.00–13.00 hodin

Koná se v návaznosti na uvedení představení Jordjenta.

Na workshopu si zájemci vyzkouší nejrůznější fyzické úkony a pohybové vzorce, které souvisí s tvorbou představení Jordjenta (Dívka z půdy) a ke kterým tanečnice došly v přípravné fázi projektu. Soustředit se budou především na intenzivní projevy energie a zároveň její tlumení, muzikálnost a v neposlední řadě také spojitostmi a rozdíly ve vztahu mezi hlasem, zvukem a tělesným pohybem.

Kristin Ryg Helgebostad absolvovala moderní a současný tanec na Národní Akademii múzických umění v Oslu (KhiO), a navázala zde magisterským studiem choreografie. Je aktivní členkou několika skupin. V loňském roce, bylo jejich představení Jordjenta vybráno na prestižní festival severského tance ICE HOT a stalo se prioritním projektem mezinárodní taneční sítě Aerowaves.

 

In the workshop the participants will try out different physical tasks that relates to how the performance Soil Girl came to be in the artistic process. The focus will be on intense outburst and withdrawal of energies, musicality, togetherness and different relations between voice, sound and bodily movement.

Kristin Ryg Helgebostad is a graduate of Oslo’s National Academy of the Arts (KhiO), where she received a BA in modern and contemporary dance and an MA in choreography. She is active in several art groups, among them Berstad/Helgebostad/Wigdel. Last year, their performance Soil Girl was chosen for the prestigious ICE HOT Nordic Dance Platform. It is also a priority project of the international Aerowaves network.

 

VSTUPENKY
Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní mediální partner Divadla na cucky


TOPlist