17.00
Galerie W7 — vstup zdarma #vernisáž

Petra Filipová: 20 zrcadel

Vernisáž, prezentace autorčiny tvorby a koncert kapely Mirror Image.

Autorka ve svém fotografickém cyklu, inspirována uměleckými teoriemi manýristických a romantických malířů, ale také konceptem „tvůrčí fantazie“ Charlese Baudelaira, rozkládá realitu na jednotlivé elementy a ty pak opět seskupuje v novou skutečnost uměleckého díla. K této „dekonstrukci reality“ však nepoužívá postprodukčních technik, nýbrž uplatňuje je už při samotném procesu snímání. Hlavní roli zde kromě fotoaparátu hraje zrcadlo, s jehož pomocí dochází k na první pohled nenápadnému, o to více ale sugestivnímu prolnutí perspektiv.

Výstava potrvá do 7. února 2016.

Kurátoruje Monika Beková.
Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní mediální partner Divadla na cucky


TOPlist