14.00
Kurzovné: 70 Kč

Malí animátoři PAF: Nepředvídatelná hra

Z cyklu dětských dílen Malí a na cucky.

Workshop vznikl ze spoluprací PAFu a Divadla na cucky, bude zaměřen na kreslenou animaci. Děti
si společně vyrobí krátkou kreslenou animaci z vlastnoručně nakreslených obrázků na velké roli
papíru, které budou následně snímat pod kamerou. Skrze vlastní zkušenost dětem přiblížíme
hravost, ale i náročnost animace. Vytvoříme nepředvídatelnou hru tím, že nikdo předem neví, jaký
bude výsledek, protože v kresbě se budou děti střídat. Důležitou roli sehraje týmová spolupráce
všech, kdo se na krátkém filmu budou podílet. Kresby budou navazovat jedna na druhou a
(ne)žádoucí změny v procesu tvorby budou součástí kolektivního díla. Účastník do této hry
vstupuje jako spolutvůrce, ne jako jednotlivec.

Lektorka: Pavla Baštanová

Absolventka ateliéru Televizní a filmové grafiky na VŠUP, předtím ateliéru Animované tvorby na
UTB ve Zlíně. Kromě animace se věnuje ilustraci a grafice, kterou studovala půl roku na stáži na
AVU u Jiřího Lindovského. V současné době vytváří ilustrace, vizuální styl a znělku pro festival,
edukační animovaná videa a podílí se jako animátor na projektech Maur filmu. V Praze vyučuje
výtvarnou výchovu na základní škole.

Kurzovné: 70 Kč
REZERVACE
Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní mediální partner Divadla na cucky


TOPlist