Anna Ronovská - All you need is Love

Vernisáž 8. 9. v 19 hodin

V kresbách a malbách Anny Ronovské se protíná středověký a raně renesanční spiritualismus  madon s dítětem se zdánlivě protipólným světem komiksu. Spojením holčičky z mangy a drapérií od Jana van Eycka vzniká prostor pro eklektické hry, kolážový způsob kresby a nečekaná překvapení výrazu. Pro výstavu v Galerii W7 vznikla navíc speciální instalce "Seven Blue".

Kurátorka výstavy Monika Beková


Mgr. et MgA. Anna Ronovská (Dorušková)


Narozena 19. 2. 1975 v Šumperku.

Studia:
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, atelier grafiky Margity Titlové
(magisterské studium 1998 – 2001)
Katedra výtvarné výchovy PdF, Univerzita Palackého v Olomouci,
obor výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ (magisterské studium 1993 –1998)

Od září 2012 vyučuje na Katedře počítačové grafiky a designu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně předmět „Konceptuální a intermediální tvorba“
a „Večerní kresba“. Současně je také studentkou doktorského studijního na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Téma  jejího studia jsou Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách.

Kurátorská činnost – Galerie Café Steiner, Brno (2009 – 2012)
Volná autorská činnost – grafika, malba, objekty, design

www.behance.net/annaronovska
www.agdamm.fi.muni.cz

Kurátorka výstavy: Monika Beková

„Kresba je abecedou a násobilkou každého výtvarného myšlení.“ – Jan Bauch

Základním východiskem a celoživotní láskou je pro mne Kresba. Kresba jako svobodné médium, umožňující mnoho výrazových poloh – od automatického a velmi volného přístupu až po esteticky vypjatý prostor komiksu. Kresba je neocenitelným společníkem a pomocníkem v ohledávání času a prostoru. V procesu kreslení je dovoleno vše – spontánně navazovat jednu myšlenku za druhou, zachycovat nejen zjevnou skutečnost, ale i její pomíjivost. Je dovoleno citovat, spojovat zdánlivě nespojitelné, formou koláže docílit fantaskních skutečností. Anebo naopak necílit vůbec, pojmout kresbu jako proces se začátkem, ale nejistým koncem. Dobrodružství bez svazujících pravidel a bez pout záměrů. Proces je cíl, prožitek přítomnosti.
Vystavené série kreseb a kolorovaných kreseb vznikaly po dobu posledních čtyř let.  V  jistém smyslu tematizují mateřství a situaci ženy v  jejím „sociálně reprodukčním“ období, kdy  dochází ve většině případů k jisté rezignaci na osobní tvůrčí potřeby ve prospěch rodinného života.  Jakožto matka tří dětí tento prostor „hic sunt leones“ obývám již dost dlouho a výdobytky svého intimního boje za tvůrčí kontinuitu hodlám využít. Sondu do vlastního života provádím i pomocí hledání podobných tónů a emocí napříč kulturními dějinami. Inspirací mi jsou středověké či japonské dřevoryty, komiksy a skicy starých mistrů. Objevuji společné momenty, které se liší pouze kulturně, časově, geograficky. Spojením nespojitelného pro mne vzniká široké pole napjatého a zároveň svobodného prostoru, kde je možno provozovat eklektické hry, kolážový výběr pro vlastní kresbu a nečekaná překvapení výrazu.
V sériích „Love“ a  „Love Will Save You“ pracuji s tématikou středověkého a raně renesančního spiritualismu převážně madon s dítětem, která je prolnuta či „proseknuta“ komiksovými inspiracemi. Spojení středověké drapérie od Jana van Eycka a holčičky z  japonské mangy vytváří zdánlivý protipól, v syntéze kresbou se však opačné póly potkávají. Pro mne však spolu obrazy komunikují nejen formální kresebnou koláží, nacházím zde podobnou emoci – moment protektivní lásky.
„Life of Water“ je záznamem vzácných volných chvil na mateřské „dovolené“. Každý den, když malá Pepi dopoledne usne, sednu si na dvorek k plátnu a kreslím. Každý den trochu. Kresba se liší den ode dne – emocí, použitým médiem, soustředěností, náladou. Jsou dny, kdy trpělivě a s chutí obkresluji perem obrázek z japonského dřevorytu. Jsou dny, kdy si užívám rychlých gest štětcem s tuší.  sou dny, kdy je potřeba udělat jenom tečku. Kresba je zážitek. Je to dar ponoření, bez ohledu na výsledek, bez ohledu na diváka. Je to řeka, která plyne a nekončí.
„Blue Seven“ je instalace, která vznikla právě pro galerii W7. Inspirována modrými stěnami nechává zaznít modré tóny krabic od kojenecké výživy.  Krabice se však z  prázdného obalu určeného k  recyklaci stávají schránkami vzpomínek, kde se skladují prošlé chvíle. Z  dětství si pamatuji uhrančivou atmosféru rodinného promítání diapozitivů z dovolené, kdy hučící promítačka vrhala svůj světelný kužel a najednou potemnělý pokoj byl zaplněn pouze magickými obrázky na stěně.  Kresby „promítané“ v krabicích jsou právě tak mými záznamy z letních měsíců. Nejsou to ale trendy obrázky plné adrenalinu a zážitků, ale intimní kresby okolí – květin, krajiny, dětí. Blue Seven je o monotónnosti dnů ženy s malým miminkem, které ale mohou být stejně bohaté a zázračné jako nejzuřivější dobrodružství.

 


Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní mediální partner Divadla na cucky


TOPlist