ATELIÉR

Divadlo na cucky nabízí umělecké vzdělávání pro všechny generace. Vybrat si můžete podle věku nebo náplně jednotlivých aktivit:

▬ Pro děti - dětské dílny, divadelní studiolekce taneční a pohybové průpravy, letní divadelní dílna
Studio na cucky (sk. 16–26 let nebo sk. 18+)
Rozvíjíme nadané - mentoring pro děti s nápadem
Pro školy a školská zařízení
Dramatický kurz SENior - kurz, Studio SEN
▬ Workshopy a kurzy vedené profesionálními umělci

Jsme spolupracujícím subjektem v projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání a neformální vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a neformálního vzdělávání a rodiči. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).

Statutární město Olomouc  

 

Malí a na cucky

I malí divadelní zvědavci jsou u nás vítáni, pořádáme pro ně cyklus tvůrčích dílen. Děti si mají možnost vyzkoušet, jaké je to být třeba loutkářem, vypravěčem nebo fotografem.

Prohlédni si fotky a videa na facebooku.

Dílny probíhají (pokud není uvedeno jinak) v neděli od 14.00 a trvají 90-120 minut.

Vhodné pro děti od 6 do 10 let, kurzovné 70 Kč.

Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout na pokladně Divadla na cucky (Dolní nám. 42) do 7 dnů od data rezervace.

 

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz


[ nahoru ]

 

Dětské divadelní studio

Pravidelný kurz pro děti, kde se seznámí s divadelním prostředím, naučí se chápat zákonitosti dramatické tvorby a budou se potkávat s umělci, kteří v divadle působí.

Chceš chodit pravidelně do divadla? Vyzkoušet si, co obnáší společná tvorba, naučit se rozeznít svůj hlas, rozpohybovat své tělo, objevovat možnosti scénografie a světel? A hlavně poznat divadelní zákulisí? Přidej se k nám!

 

KDY: od 19. září 2019 do 18. června 2020

KOLIK: kurzovné 1.700 Kč/půl roku

PRO KOHO:
Skupina pro děti od 6 do 8 let: čtvrtek 15.00 - 16.00
Skupina pro děti od 8 do 12 let: čtvrtek 16.30 - 18.00


O CO JDE? Dětské kreativní studio chce vzdělávat budoucí generace diváků formou pravidelného kurzu. Děti budou tvořit divadelní představení, učit se o možnostech scénografie, dramaturgie, o hudbě v divadle a pracovat se zvoleným tématem. Chceme, aby se skupina stala přirozenou součástí divadla, aby se děti setkávaly s umělci a tvořily pod jejich vedením. Věříme, že díky profesionálnímu zázemí se nám podaří dětem skrze aktivní účast přiblížit fungování celé kulturní instituce.

 

KDO S DĚTMI BUDE TVOŘIT?

Kristýna Doubravová
vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na dramatickou výchovu. Bakalářské studium absolvovala na UP obor pedagogika-sociální práce. Nyní studuje magisterské studium Dramatické výchovy na DAMU v Praze.  Z minulosti má velké zkušenosti především v pedagogické práci s dětmi a nyní je součástí týmu Dramatického kurzu SENior v Divadle na cucky.

Jana Jurkasová vystudovala Dramatickou výchovu na DAMU v Praze - magisterské studium, a Speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii - bakalářské studium. Pracovala a pracuje jako vyučující literárně-dramatického oboru na ZUŠ, Vyšší odborné školy herecké, je lektorkou na přehlídkách uměleckého přednesu a divadla hraného dětmi a studenty, působí jako externí lektorka Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době ji můžete zastihnout také jako koordinátorku a divadelní lektorku v Divadle na cucky.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz

Přihláška se stane platná zaplacením kurzovného do 13. září 2019. Kapacita je omezená, tak neváhejte! Vyplněnou přihlášku zašlete na atelier@divadlonacucky.cz

 


[ nahoru ]

 

Programy pro školy

V olomouckém Divadle na cucky dlouhodobě hledáme cestu, kterou se obě instituce (škola a divadlo) mohou navzájem obohatit.

Programy pro školy připravuje divadelní lektorka, která je v úzké spolupráci s inscenačním týmem a managementem divadla. Programy využívají postupy dramatické výchovy a jiných aktivizačních metod, díky čemuž mají účastníci možnost prohloubit své znalosti skrze osobní prožitek a emoční zaujetí. Na závěr programů jsou pro účastníky připraveny materiály shrnující poznatky a dané tematické okruhy. Většina programů respektuje výstupy vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.

Každý z nabízených programů lze po domluvě upravit pro potřeby konkrétní školy. Všechny dílny i představení je možno uhradit na místě nebo po domluvě lze vystavit fakturu.


1/ POHÁDKY NA CUCKY

Děti se v průběhu dílny učí nebát se vyprávět, vstupovat do nejrůznějších fiktivních situací a rolí a společně hledají strategie, jak pomoci pohádkám opět ožít. To vše prostřednictvím metod dramatické výchovy, která nabízí dětem přímou zkušenost právě hrou ve fiktivní situaci. Děti se po skončení dílny seznámí se zákulisím divadla.

Pro koho: Dílna je určena pro děti 1.–3. třídy ZŠ.
Délka: 60 minut dílna + 20 minut prohlídka divadla (seznámení se zákulisím, prohlídka rekvizit pro představení, ukázka jevištního svícení a hudby)

Cena: 1.200 Kč / třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

Divadlo na cucky pro školy

2/ CO JE DIVADLO?

Prostřednictvím metod a postupů dramatické výchovy a dalších aktivizačních metod si děti na vlastní tělo vyzkouší, co je divadlo. Co znamená dívat se, divit se zázraku zrodu divadla teď a tady. Prostřednictvím zážitku se děti i aktivně setkají s odbornými pojmy z oblasti teorie divadla a dramatu. Obsahově aktivity reagují na požadavky školy, podle obsahu jejich školního vzdělávacího programu. 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 6. třída)
Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1.200 Kč / třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)¨

Divadlo na cucky pro školy

3/ STORYTELLING – VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

Pojďme se opět ponořit do tajů příběhu, navraťme se k vyprávění příběhů mezi lidmi. Všichni můžeme být dobrými vypravěči. Účastníci dílny se prostřednictvím nejrůznějších cvičení, her a improvizací naučí základním dovednostem, které potřebuje vypravěč pro sdělení příběhu/tématu.

Pro koho: dílna je určena pro děti od 4. třídy.
Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 1.200 Kč/třída + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz


[ nahoru ]

 

Malí tanečníci v říši pohádek


Skupina pro děti od 3 do 4 let

Máte doma malého tanečníka či tanečnici ve věku 3–4 let? Milují pohádky a pohyb? Nabízíme kurzy pravidelných lekcí taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti pod vedením profesionální tanečnice. Vždy v úterý, 15.00–16.00.

Termíny: 1., 8., 15., 22. října, 5., 12., 19., 26. listopadu, 3., 10. prosince

Kapacita maximálně 10 dětí.

Skupina pro děti od 5 do 6 let (pro nové i pokračující děti)

Malí tanečníci v říši pohádek pokračují navazujícími kurzy pravidelných lekcí taneční a pohybové výchovy pod vedením profesionální tanečnice nově také pro děti od 5 do 6 let! Vždy ve středu, 15.30–16.30.

Každá z deseti lekcí je věnována jedné z klasických pohádek, kterou si na začátku lekce přečteme a poté společně zatančíme. Na závěr každé lekce si děti domů navíc odnesou pohádkovou omalovánku.

Termíny: Termíny: 2., 9., 16., 23. října, 6., 13., 20., 27. listopadu, 4., 11. prosince

Kapacita maximálně 12 dětí.


Pozn. Rozdělení dětí podle věku je doporučeno, ale na základě individuálních dovedností může lektorka doporučit přesuny mezi skupinami. Náročnost jednotlivých aktivit bude uzpůsobena převažujícímu věkovému rozpětí skupiny.

Kurzovné: 700 Kč/ 10 lekcí (přihláška je platná na celý kurz, kurzovné se nevrací)

Přihláška zde. Vyplněnou ji zašlete na atelier@divadlonacucky.cz, kde také příp. získáte další informace.


Lektorka Tereza Richterová

Absolvovala osmiletý taneční obor na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, při němž účinkovala v baletu Národního divadla moravskoslezského (Spící krasavice, Louskáček, Labutí jezero). Na taneční vzdělání navázala studiem Tanečního a pohybového divadla a výchovy na JAMU v Brně, kde nyní pokračuje v magisterském studiu. Současně navštěvuje Univerzitu Palackého v Olomouci obor Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia. Působí jako lektorka volnočasových tanečních aktivit pro děti i dospělé. Pravidelné lekce baletu a moderního či současného tance vede pod hlavičkou Akademik sport centra UP.

 


[ nahoru ]

 

Letní divadelní dílna

Přijď s námi vytvořit představení v prostorách profesionálního divadla. Zažiješ radost ze společné hry a improvizace a vyzkoušíš si, co obnáší společná tvorba. Objevíš možnosti výtvarného vyjádření, radost z improvizace, pohybu, rozezníš svůj hlas, aby tě všichni slyšeli. Všichni společně budeme experimentovat s řešením různých situací a poznáme divadelní zákulisí.
 
Přihlas se na letní divadelní dílnu 2020.

Dílna je určena pro všechny, kdo mají chuť se bavit, zažít něco nového prostřednictvím hry a divadla. Zkoušet se bude každý den od 9.00 do 16.00. Závěrečné vystoupení je naplánováno na sobotu v Divadle na cucky.

Dílna pro děti ve věku od 10 do 14 let

Cena: 2.500 Kč (v ceně je zahrnut i oběd)
Kdy: 20.–25. 7. 2020

Existuje něco jako osobní styl pohybu každé bytosti na tomto světě? Jak se pohybuje kočka, jepice nebo mořská řasa? Jaký mezi sebou mají vztah, když jeden může zašlápnout druhého? A co valící se kameny, co si asi říkají, když se konečně pohnou a jak zní jejich pohyb? Co všechno kolem sebe neustále slyšíme za zvuky? A co se to se zvuky stane, že z nich vznikne hudba? A dá se hudba tvořit ze zvuků, které nás obklopují, ze slov, které říkáme?

Budeme řádit, křičet i brebentit, běhat, ale i hledat si pro nás ten nejpřirozenější pohyb. Budeme se snažit vnímat vše, co je okolo nás a co je naší inspirací. Budeme zvuky tvořit, budeme na ně reagovat a hledat situace, ve kterých by měly zaznít.  

To vše si budeme moci zažít ve společném prostoru a společném čase letního Divadla na cucky a jedno je jisté, na konci z nás bude tvůrčí skvělá parta!

Lektoři:
Kristýna Doubravová vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově se zaměřením na dramatickou výchovu. Ač ji dramatická výchova provázela celým životem, bakalářské studium absolvovala na UP - obor pedagogika-sociální práce. Druhým rokem studuje magisterské studium Dramatické výchovy na DAMU v Praze. V Divadle na cucky nyní lektoruje dětské divadelní studio a dále vyučuje předmět dramatická výchova na ZUŠ Zábřeh.

Martina Brázdilová je absolventkou tanečního oboru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současnosti pedagožka na Základní umělecké škole, lektorka spontánního pohybu a projevu, tanečnice, jogínka a vášnivá koupelnová zpěvačka.

Aleš Macenauer, student environmentalistiky a hudební samorost, autorsky tvůrčí pod pseudonymem Zapomělsem. Při práci s dětmi dává v hudbě velký prostor improvizaci a ponoření se do okamžiku.

Přihláška ke stažení zde, vyplněnou ji zašlete na email atelier@divadlonacucky.cz

Přihláška se stane závaznou až po uhrazení kurzovného. Kurzovné vracíme jen mimořádně, pokud za dítě najdeme náhradníka.

Pro další informace neváhejte nás neváhejte kontaktovat na atelier@divadlonacucky.cz

Podívejte se na fotky a video z předchozích ročníků.


[ nahoru ]

 

Studio na cucky

Studio na cucky je kurz pro dospělé, který se zaměřuje na osobnostně-sociální rozvoj a základy dramatické tvorby. 

Studio na cucky je kurz pro všechny, kteří chtějí rozvíjet svou komunikaci, sebeprezentaci a poznat základy hereckého tréninku. Prvních deset lekcí bude zaměřeno na rozvoj dovedností, které při své tvorbě využívají nejen herci, ale které můžeme aplikovat také v běžném životě.

Projdete si například základy správné mluvy, jevištního pohybu a improvizace. Druhá polovina kurzu bude zaměřena na ověření těchto nabytých dovedností v divadelní praxi. Prostřednictvím autorské tvorby se naučíme pracovat s textem, vystavět dramatickou situaci a jednat v ní. Na závěr kurzu vznikne krátký divadelní tvar.

1. skupina PONDĚLÍ 17.00–18.30 (nová skupina)

První semestr – 17. a 24. února, 2., 9., 16. a 23. března, 6., 20. a 27. dubna, 4. a 11. května
Druhý semestr – od září do prosince 2020

Kurz je určen od 18ti let. Vzhledem k charakteru kurzu proběhne s účastníkem během úvodní lekce 17. února krátký motivační pohovor. Rozhodnutí o přijetí účastníka do kurzu učiní lektor na základě motivačního pohovoru.

Lektoři: Petra Ševců, Jan Žůrek

 

2. skupina ÚTERÝ 17.00–18.30 (pokračující – uzavřená skupina)

První semestr: 1., 8., 15., 22. října, 5., 12., 19., 26. listopadu, 10. prosince
Druhý semestr: 21., 28. ledna, 11., 18., 25. února, 3., 10., 17., 24., 31. března, 6. dubna

Skupina v druhé polovině kurzu ověří své nově nabyté dovednosti v divadelní praxi. Prostřednictvím autorské tvorby se naučíme pracovat s textem, vystavět dramatickou situaci a jednat v ní. Na závěr kurzu vznikne krátký divadelní tvar.

Lektoři: Petra Ševců, Jan Žůrek

Kurzovné pro obě skupiny je 1.300 Kč / půl roku / deset lekcí. Přihláška ke stažení zde, vyplněnou ji zašlete na email atelier@divadlonacucky.cz

Přihláška se stane závaznou až po uhrazení kurzovného. Kurzovné se nevrací, pouze v závažných případech, a to po domluvě s produkcí divadla.


[ nahoru ]

 

Rozvíjíme nadané - mentoring pro děti s nápadem

Připravili jsme speciální mentoringový program pro nadané žáky a studenty, který rozvíjí nadání dětí a propojuje je se špičkovými odborníky z praxe. Projekt financuje stát prostřednictvím dotace MŠMT.


Vybraní žáci a studenti budou mít mimořádnou příležitost věnovat se svému nápadu a rozvíjet své dovednosti prostřednictvím týmové spolupráce. Pilotní projekt je určen pro 20 účastníků z Olomouckého kraje ve věku 11-20 let; pro žáky a studenty s nápadem, kteří mají ambici zkusit jej rozvinout s pomocí mentorů a konzultantů, špičkových odborníků ve svých oborech. Program se rozběhne v září 2020 a potrvá do prosince 2020.

Účast v projektu je zdarma. Žáci a studenti budou moci využít zázemí kreativní laboratoře. Pro účast stačí mít nápad na svůj vlastní projekt a tento nápad přihlásit na emailu zavrska@divadlonacucky.cz v podobě jednoduchého popisu projektu. Nezbytné je také přiložit motivační dopis k přihlášení se do programu. Vše je nutné odeslat do 30. června 2020. Následně bude vybráno 20 účastníků.

JAKÉ PROJEKTY JE MOŽNÉ PŘIHLAŠOVAT?
Nápady na projekty související nejen s uměleckou branží, ale např. s digitálními technologiemi a novými médii, podnikatelské nápady, dále můžete přihlásit projekty z oblasti architektury, animace, videomappingu, designu nebo jiné inovativní nápady z kreativní a sociální oblasti.


       


[ nahoru ]

 

Dramatický kurz SENior

Divadlo na cucky je místo otevřené všem generacím. Kurz funguje při ATELIÉRU divadla od roku 2016 a nabízí umělecké vzdělávání pro seniory.

KURZ

Roční dramatický kurz pro seniory nabízí účastníkům rozvoj hereckých a jevištních dovedností. Dramatickou částí kurzu provází divadelní lektorka MgA. Jana Jurkasová. Součástí nabídky jsou i lekce externích lektorů z nejrůznějších uměleckých oblastí podporujících cíl a směřování kurzu (např. storytelling, hlasová technika, taneční a pohybová průprava, apod.).

Účastníci se setkávají každý čtvrtek od 9 do 11 hod. Přihlaste se do kurzu i vy. První setkání proběhne 3. října 2019. Přihláška zde.

Registrace probíhá do 22. září na telefonním čísle 721 381 037 (Kristýna Doubravová) nebo na e-mailové adrese atelier@divadlonacucky.cz, kam můžete přihlášku zaslat.

Kurzovné: 1.800 Kč

Přihláška do kurzu je platná na období od září 2019 – června 2020. Kurzovné vracíme jen mimořádně, pokud za účastníka najdeme náhradníka.


Lektorka Jana Jurkasová

Vystudovala Dramatickou výchovu na DAMU v Praze - magisterské studium, a Speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii - bakalářské studium. Pracovala a pracuje jako vyučující literárně-dramatického oboru na ZUŠ, Vyšší odborné školy herecké, je lektorkou na přehlídkách uměleckého přednesu a divadla hraného dětmi a studenty, působí jako externí lektorka Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době ji můžete zastihnout také jako koordinátorku a divadelní lektorku v Divadle na cucky.


Studio SEN

Druhou linií je skupina studia, která je každoročně doplňována některými absolventy kurzu. Skupinu nazýváme Studio SEN a soustředí se převážně na uměleckou tvorbu, přičemž vzdělávání a trénink a prohlubování získaných dovedností stále pokračuje. V průběhu celé divadelní sezóny účastníci pracují pod vedením profesionálního uměleckého týmu. Výsledek je pravidelně reprízován v Divadle na cucky.

Skupina se schází každý pátek.

Aktuální projekt: KRÁVA V TELETI
Inspirováno tvorbou Sylvie Plath. Jevištní báseň s prvky loutkového/ výtvarného divadla.


Projekt byl realizován za podpory:
Ministerstvo kultury ČR     Nadace Život umělce

Partner inscenace:
http://lbh.cz/wp-content/themes/lbh/images/lbh-logo-anim.gif

Partneři kurzu SENior:

Statutární město Olomouc

Obec přátelská rodině a seniorům

 

Více informací na atelier@divadlonacucky.cz. Pokud máte zájem o představení, neváhejte se ozvat na kvapilova@divadlonacucky.cz.[ nahoru ]

 


Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.

Hlavní mediální partner Divadla na cucky


TOPlist