Dobrovolnictví

Dobrovolnictví má v kontextu aktivit Divadla na cucky nebývalý význam. Z historického hlediska je to zcela základní prvek, bez kterého by fungování souboru nebylo možné – v roce 2003 jej zakládali spříznění divadelní nadšenci a první léta fungování všichni tvořili bez nároku na honorář. I po postupné profesionalizaci od roku 2008, hrálo rozhodující roli při fungování divadla nadšenectví a ochota směřovat ke společnému cíli. V roce 2013 se podařilo vybudovat stálou scénu divadla na Wurmově 7, jehož rekonstrukci prováděli ve svém volném čase členové souboru, přátelé i diváci - stejně tak o čtyři roky později na Dolním náměstí.

Provoz Divadla na cucky zajišťuje obecně prospěšná společnost DW7 (dříve Divadlo Konvikt o.s.), v níž se prolínají zkušení kulturní manažeři a začínající kreativci, kteří mají chuť se rozvíjet, vzdělávat a především realizovat. Mezi hlavní projekty DW7 patří  pořadatelství mezinárodního festivalu Divadelní Flora, provoz Divadla na cucky, Galerie W7 a komunitní zahrady Za()hrada. Lidé z rozmanitých oblastí mají možnost připojit se a podílet se na chodu kteréhokoliv z těchto projektů.

Pro dobrovolníky DW7 v současné době připravujeme také vzdělávací semináře a workshopy, které mohou rozvíjet jejich potenciál. Na těchto aktivitách se kromě členů organizace budou podílet také spřátelené organizace a osobnosti z neziskové i komerční sféry.

Chcete-li se podílet na fungování některé z našich aktivit, kontaktujte nás. Způsoby, jakým můžete participovat na našem fungování, jsou různé a my jsme vždy vděční za nové podněty, energii i podporu. Koordinátorkou dobrovolnických aktivit je Simona Vičarová, mail: vicarova@divadlonacucky.cz

 


Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
www.divadlonacucky.cz | www.facebook.com/divadlonacucky
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.


TOPlist