Malí a na cucky

 

I malí divadelní zvědavci jsou u nás vítáni, pořádáme pro ně cyklus kreativních dílen Malí a na cucky. Děti si mají možnost vyzkoušet, jaké je to být třeba loutkářem, vypravěčem nebo fotografem. Na dílnách se snažíme o rozvoj jejich kreativity, osobnosti a pohledu na svět a samozřejmě o zprostředkování nezapomenutelných zážitků.

 

 

Poslechni si audiospot.

Podívej se na video, které vzniklo na animačním workshopu.

Prohlédni si fotky z dílen.

 

Dílny probíhají (pokud není uvedeno jinak) v neděli od 14.00 a trvají 90-120 minut.


Vhodné pro děti od 6 do 12 let.

 

Zde nabízíme plán nedělních dílen (vč. jmen lektorů) v první polovině roku 2017:

8. ledna: Malý ateliér W7 - Monika Beková (online rezervace)

22. ledna: Malí vypravěči - Žaneta Káňová (online rezervace)

5. února: Malí nahlas - Petra Ševců (online rezervace)

19. února: Malí dobrodruhové v pohybu - Ondřej Jiráček (online rezervace)

5. března: Malí fotografové - Helena Fikerová (online rezervace)

19. března: Malí loutkáři - Jana Jurkasová (online rezervace)

2. dubna: Malí ilustrátoři - Pavla Baštanová (online rezervace)

22. dubna, 10.00 - 12.00: Výtvarná dílna v rámci akce Jarní FLORA Olomouc (koná se na JFO) | vstup volný

19. května, 17.00 - 23.00: Výtvarná dílna v rámci Muzejní noci (koná se v Českém rozhlase Olomouc) | vstup volný

21. května, 14.00 - 15.30: Divadelní Flora Olomouc pro děti (koná se v UC UP, Univerzitní 3) | vstup volný

 

Bližší informace:

jana.jurkasova@gmail.com, + 420 775 448 961

 

 

K čemu směřujeme?

Kreativní dílny chtějí rozvíjet osobnost dítěte po stránce umělecké.

Chceme rozšířit znalosti a povědomí dětí o možnostech umění ve společnosti.

Umění chceme přiblížit široké veřejnosti.

V některých dílnách se věnujeme i recyklaci a uměleckému využití nepotřebných materiálů. Tím vedeme děti k tomu, aby vnímali věci kolem sebe, přemýšleli nad jejich dalším využitím, zacházeli s nimi nad rámec jejich prvotního účelu.

Chceme, aby děti mohly vystoupit ze svého každodenního stereotypu a mohly zažít příjemné odpoledne s uměním.

Aktivním využitím volného času dítěte chceme předcházet rizikovým projevům chování.

V našich dílnách směřujeme k tomu, aby si dítě uvědomilo hodnotu vlastních výrazových prostředků (těla a hlasu), individuální hodnotu, vedeme k pojmenování si silných stránek dítěte, posilujeme komunikační dovednosti, učíme děti řešení problémových situací. Vždy záleží na obsahu dílny a dílčích cílech v lekci každého lektora.

Každý z lektorů má za sebou bohaté profesní zkušenosti. Snažíme se o to, aby nabídka lektorů byla co nejpestřejší. U každého lektora navíc představujeme jeho podrobný profil.

 

O dílnách

Malý ateliér W7

Doprovodný program k výstavě Dany Sahánkové - Fragmenty.

V malém ateliéru budou děti zábavnou formou reagovat na tvorbu Dany Sahánkové, jedné z nejvýraznějších osobností současné mladé české kresby, jejíž výstavu můžete v lednu vidět v Galerii W7. Tématem bude hlavně spojení zvířat a hvězdné oblohy. Jako staří astronomové budeme kreslit jednotlivé úkazy, které převedeme i do trojrozměrné podoby. (90 minut)

Monika Beková

Lektorka vystudovala na katedře výtvarné výchovy v Olomouci a SŠUŘ v Brně, dlouhodobě vyučuje výtvarnou tvorbu na různých typech škol, ráda zpřístupňuje výtvarné umění často netradiční a hravou formou jak dětem, tak dospělým. Sama aktivně tvoří a na W7 působí několik let jako kurátorka Galerie W7. Malý ateliér bývá propojen s aktuální výstavou v galerii, ve které hledá inspiraci.

 

Malí vypravěči

Dílna děti seznámí s uměním vyprávět příběhy (storytellingem). Hravými metodami vyprávění se děti naučí být vypravěčem, který dokáže diváky vtáhnout do světa minulých i budoucích časů, smyšlených i reálných prostředí, hrdinů, kteří dokáží možné i nemožné. Budou moci naslouchat příběhům, které divákům tají dech. Poznají, jakou moc mají příběhy dnes. (120 min.)

Žaneta Káňová

Absolventka oboru Výchovná dramatika a DAMU, lektorka dílen pro děti, dospívající i dospělé. Z pracovních zkušeností lze uvést například výuku v MŠ, na 1. stupni ZŠ a na ZUŠ. V současnosti pedagog na Ostravské univerzitě se zaměřením na dramatickou výchovu a pedagogiku 1. stupně ZŠ.

 

Malí nahlas

V této dílně si děti vyzkouší základní dýchací a artikulační techniky, připravena jsou cvičení zaměřená na sílu hlasu, dikci, plynulost řeči a intonaci. Ve druhé části dílny si vyzkoušíme práci s mikrofonem a pokusíme se natočit krátkou rozhlasovou hříčku. (90min.)

Petra Ševců

Herečka Divadla na cucky, rozhlasová moderátorka a redaktorka, webeditorka a divadelní lektorka. Má dlouholetou zkušenost s kompletním procesem divadelní tvorby. Vystudovala divadelní vědu na UP v Olomouci. V současné době se účastní dlouhodobého dramaterapeutického výcviku, zaměřeného na metodu Developmental Transformations (DvT). V rámci dětských dílen Malí na cucky se věnuji hlasovému projevu a práci s mikrofonem.

 

Malí dobrodruhové v pohybu

V dílně zaměřené na pohyb si děti pomocí hry zkusí, co vše jejich tělo dovede. Budeme si hrát s rovnováhou, zkusíme najít, kde máme v těle těžiště, zkusíme si být znovu malým miminkem, ale i stařečkem nebo stařenkou, budeme si hrát na různá zvířata, zkusíme si i základy pantomimy - třeba chůzi na místě nebo lov motýla, to je strašná sranda. Budeme si hrát s tělem a určitě objevíme nečekané možnosti. Pohyb jako hra, hra jako pohyb! (120 minut)

Ondřej Jiráček

Herec, pedagog JAMU, moderátor a náruživý sportovec. Vystudoval činoherní herectví na JAMU v ateliéru Niky Brettschneiderové. Působí na volné noze. Hraje v Huse na provázku, v Národním divadle Brno, v divadle Feste, platformě DOK.TRIN, v Divadle na cucky a dalších. Několik inscenací spoluvytvářel jako pohybový lektor. Na JAMU učí akrobacii a pohybovou výchovu.

 

 

Malí fotografové

Děti se seznámí se základními aspekty fotografického obrazu a budou vytvářet fotografie pomocí vlastního fotoaparátu (mobilního telefonu nebo jakéhokoli jiného digitálního přístroje, který umožňuje zachycení a okamžité zobrazení snímku). Své pochopení si ověří na hodnocení prací ostatních. Podmínkou účasti je vlastní chytrý telefon nebo fotoaparát a kabel pro připojení k počítači. (90 minut)

Helena Fikerová

Vystudovala obor Fyzika - Optika na Univerzitě Palackého v Olomouci a několik let působila jako překladatelka a lektorka anglického a francouzského jazyka, nakonec si však zvolila dráhu fotografky a kameramanky. Věnuje se nejrůznějším fotografickým žánrům, od dokumentu po komerční a módní fotografii, natáčí videa a asistuje u kamery.

 

Malí loutkáři

Dílna dětem nabízí možnost objevit si základy vedení loutky. Společně s dětmi si vyrobíme jednoduchou loutku a vdechneme jí život. Staneme se loutce rádcem, rodičem i kamarádem. Necháme otevřít prostor pro nesmírnou moc fantazie. (90 min.)

Jana Jurkasová

Absolventka Dramatické výchovy DAMU, Praha a bakalářského studia Speciální pedagogiky se zaměřením na dramaterapii. Profesní zkušenosti získala jako učitelka literárně-dramatického oboru na ZUŠ, i jako externí pedagog Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné školy herecké (předmět Tvořivá dramatika), v současné době působí v Divadle na cucky jako divadelní lektorka. Můžete ji potkat také jako lektorku na přehlídkách dětského a studentského přednesu a divadla hraného dětmi.

 

Malí ilustrátoři

V rámci dílny se zaměříme na tvorbu leporela - formy knižní vazby. Malé leporelo si vyrobíme z papíru a poté zaplníme ilustracemi na zadané téma. Vznikne malá autorská kniha, kterou si děti budou moci odnést domů. (90 min.)

Pavla Baštanová

Studentka ateliéru Televizní a filmové grafiky na VŠUP, předtím ateliéru Animované tvorby na UTB ve Zlíně. Kromě animace se věnuje ilustraci a grafice, kterou studovala půl roku na stáži na AVU u Jiřího Lindovského. Věnuje se autorským knihám a klasické grafice, ale také scénografii a videu, doprovázející některé inscenace v Divadle na cucky. V současné době pracuje na své diplomové práci, kresleném animovaném filmu. V Praze vyučuje animaci, grafiku a autorskou knihu v DDM Praha 2.

 

VÝTVARNÁ DÍLNA V RÁMCI AKCE JARNÍ FLORA OLOMOUC

Děti poznají grafickou techniku tisku z výšky - linorytu a o otisku. Budou si moci vyzkoušet rytí linorytu a jeho tisk na téma přírody. Vyzkoušíme si také otisk přírodnin na papír a pohlednice, které si budou moci účastníci dílny vzít domů.

Eliška Panáková

Absolventka bakalářského studia Univerzity Palackého oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. Studentka navazujícího magisterského oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy. Lektorka keramiky v Domově dětí a mládeže v Olomouci.

 

VÝTVARNÁ DÍLNA V RÁMCI MUZEJNÍ NOCI

Výtvarná dílna je zaměřena na tvorbu kreseb, maleb, objektů a dalších předmětů souvisejících s hudbou a s rozhlasem. V průběhu dílny mají návštěvníci prostor experimentovat s výtvarnými technikami za doprovodu hudby či jiných zvuků, nebo tyto zvuky vytvoří přímo ve svém díle. Děti se tak seznámí s akustickými kresbami a malbami inspirovanými tvorbou Milana Grygara a hravou formou objeví další možnosti výtvarného vnímání a vyjádření. V rámci workshopu vzniknou osobitá díla zabývající se vztahem obrazu, zvuku a prostoru.

Agnieszka Landowska

Agnieszka vystudovala Divadelní vědu na Jagellonské univerzitě v Krakově a Vizuální Umění v Gdynii. Během studií pracovala jako instruktorka na dětských táborech, vedla tábory zaměřené na výtvarné umění, divadlo, módu, atd. V současné době pracuje na Česko-Britské Mezinárodní škole.

 

DIVADELNÍ FLORA OLOMOUC PRO DĚTI

Děti se stanou průzkumníky nového světa. Objeví tajemství vzniku života a budou hledat cestu do příběhu bytostí, které jej zabydlují. V průběhu odpolední dílny jsou pro děti připraveny interaktivní hry, na kterých si společně s rodiči mohou vyzkoušet různé umělecké přístupy propojené jedním tématem.

 

Fotogalerie

 

 


DNC = Divadelní sál + Freskový sál + Galerie W7
Divadlo na cucky, Wurmova 7, Olomouc
www.divadlonacucky.cz | www.facebook.com/divadlonacucky
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.


TOPlist