Petra Filipová: 20 zrcadel

Vernisáž 9. 1. 2016
prezentace autorčiny tvorby a koncert kapely Mirror Image.

Autorka ve svém fotografickém cyklu, inspirována uměleckými teoriemi manýristických a romantických malířů, ale také konceptem „tvůrčí fantazie“ Charlese Baudelaira, rozkládá realitu na jednotlivé elementy a ty pak opět seskupuje v novou skutečnost uměleckého díla. K této „dekonstrukci reality“ však nepoužívá postprodukčních technik, nýbrž uplatňuje je už při samotném procesu snímání. Hlavní roli zde kromě fotoaparátu hraje zrcadlo, s jehož pomocí dochází k na první pohled nenápadnému, o to více ale sugestivnímu prolnutí perspektiv.

Výstava potrvá do 7. února 2016.

Kurátoruje Monika Beková.


Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
www.divadlonacucky.cz | www.facebook.com/divadlonacucky
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.


TOPlist